Ansök

Ansök

Hur du söker

Om du vill ansöka en plats hos oss måste du ta kontakt med äldreomsorgen i din kommun eller stadsdel. En anhörig eller vän kan också ta kontakt med biståndsbedömaren i din kommun och ansöka i ditt namn.

Det är viktigt att du understryker vikten av att få en plats hos oss då du önskar delta i en social dagverksamhet på spanska.