Tjänster

Spansktalande dagverksamhet

Det är en social dagverksamhet för äldre spansktalande personer i Stockholm. Dagverksamheten startades av en chilensk familj som bott under flera år i Sverige.

Vi som startade CHISPA har, genom vårt empiriska arbete och vår dagliga kontakt med målgruppen, insett det stora behovet som finns bland dessa äldre att ha tillgång till en dagverksamhet på spanska och med den latinamerikanska kulturen i beaktande. Därför föddes idén att öppna C.HIS.PA. (Casa del Hispano parlante) med yrkesmässig och kvalificerad personal som erbjuder professionellt stöd och hjälp till våra spansktalande äldre. På så sätt kan våra äldre hålla den fysiska och mentala hälsan aktiv och den ofrivilliga isoleringen med omvärlden bryts.

Det vi erbjuder

 • Grundkurs i svenska
 • Grundkurs i datorkunskap
 • Gitarr
 • Sång
 • Konst
 • Folkdans
 • Högläsning
 • Bingo
 • Promenader
 • Utflykter
 • Gemensamma måltider

Det erbjuds även alternativa aktiviteter till de äldre som inte önskar delta i kurserna. Exempel på dessa är att titta på spanska filmer, spansktalande TV, läsa, lyssna på musik eller helt enkelt samspråka med andra deltagare.

Alla aktiviteter erbjuds på spanska.

Hemtjänst

CHISPA Hemtjänst är ett familjföretag med mångårig erfarenhet och utbildning inom äldreomsorg. Vi erbjuder service och omsorg i ditt hem. Eftersom vi ingår i Stockhols stads kundvalsystem kan du välja oss som din hemtjänstutförare.

Vi som grundat företaget är far och dotter, båda med erfarenhet inom omsorg och äldrevård.Vårt mål är att erbjuda våra omsorgstagare glädje och gnista i vardagslivet genom hög hemtjänstkvalitet och omtanke om dig.

Genom att välja oss får du kvalité och engagemang i ditt hem. Vår personal har erfarenhet och utbildning och bemöter dig med empati och respekt. Din integritet och ditt självbestämmande är det vi prioriterar i vårt arbete. Vi utformar hjälpen utifrån ditt behov och dina önskemål. Vårt arbetssätt anpassas och utgår från individen och hans/hennes levnadssätt.

All personal är tvåspråkig och behärskar svenska samt spanska i både tal och skrift.

Hjälpen vi utför är:

 • Personlig omvårdnad
 • Tvätt
 • Städ
 • Inköp
 • Matlåda/matlagning
 • Promenader
 • Ledsagning

CHISPA erbjuder vård och omsorg i ditt hem, ledsagning samt städ. Du erbjuds en kontaktperson som blir din länk mellan CHISPA:s all personal, anhöriga och biståndshandläggaren.